Forskjellene øker

Fattigdomsproblemet i Norge er ikke stort, selv om inntektsforskjellene øker, fastslår Fafo-forsker Tone Fløtten.