I syv år har Hans Christian Holte tatt inn tusenvis av milliarder kroner. Snart skal han dele dem ut.

Skattedirektør Hans Christian Holte tviler på om skatteparadisene kan brukes til å unngå dobbeltbeskatning. Det hevder imidlertid påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen.

Skattedirektør Hans Christian Holte hadde torsdag det siste møtet som leder av det internasjonale nettverket av skattedirektører. Det skjedde selvsagt på skjerm.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– En voldsomt komplisert selskapsstruktur bidrar ikke til åpenhet om skatteforhold og eierskap, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I hele vår har Norges Bank og et stort antall advokater arbeidet intenst med å klargjøre milliardæren Nicolai Tangen til jobben som ny sjef i Oljefondet. Han har en svært komplisert profesjonell og privat økonomi.

Tangens kjeder av selskaper og stiftelser inn og ut av skatteparadiser har vært et hett tema.

Holte vil ikke uttale seg om Tangens ansettelse og det som der har kommet opp. Han snakker på generelt grunnlag etter syv år som skattedirektør med sterkt internasjonalt innslag.

Åpenhet og Panama Papers

Holte har siden 2013 vært styremedlem i OECDs nettverk av skattedirektører i drøyt 50 land. Fra 2017 har han vært styreleder. Nettverket jobber blant annet for mer åpenhet og sterkere internasjonalt samarbeid om skatt.

– Det er større åpenhet. Det er blitt vanskeligere å skjule lyssky virksomhet. Landene utveksler mer informasjon enn før. Økt politisk bevissthet setter skatteparadisene under press. Flere store lekkasjer, som Panama Papers, har også bidratt, sier Holte.

Torsdag i forrige ledet han nettverkets styremøte for siste gang. 3. august går han fra jobben med å ta inn milliarder til å betale dem ut. Holte overtar som sjef i Nav.

Les også

Slik skal Norges Bank løse floken og unngå interessekonflikter

Nyanser i skatteparadis

Sentralbanksjef Øystein Olsen har sagt at det går an å ha et «nyansert syn» på skatteparadiser.

Også Holte ser at skatteparadisene kan oppfylle noen behov for noen.

– Det kan være nærhet til markeder eller trygge former for regulering av selskaper og finansielle investeringer i regioner som ellers kan oppleves som utrygge. Det er ikke grunn til å si at alt dreier seg om hemmelighold og skatteunndragelse, sier han.

Les også

Derfor bruker verdens rikeste skatteparadiser

Tror ikke skatteparadiser må til for å unngå dobbel skatt

Tangen har sagt at skatteparadiser er brukt av fondene i hans forvaltningsselskap AKO Capital LLP for å unngå dobbeltbeskatning.

Igjen vil ikke Holte si noe om Tangen, men viser til at skatteavtaler mellom land er laget nettopp for å unngå at selskaper og personer blir beskattet dobbelt opp i to eller flere land.

– Skatteparadisene kan ha mange funksjoner, men at de spiller en konstruktiv rolle for å hindre dobbeltbeskatning tror jeg ikke, sier Holte.

De aller fleste av landene i Europa, USA og viktige land i Asia har skatteavtaler med hverandre. Norge har over 90 avtaler med andre land.

– Avtaler vi har med enkeltland og avtaler der vi er ett av flere land, samt andre tiltak i regi av OECD, er de viktigste virkemidlene mot dobbeltbeskatning, sier Holte.

Påtroppende Oljefond-sjef Tangen har gjentatte ganger sagt at det er full rapportering fra AKO-fondene til skattemyndighetene. Alle regler blir fulgt, er budskapet.

– Skatteparadiser er ikke løsningen

Holte er opptatt av det han kaller et interessefellesskap mellom skattemyndighetene og det internasjonale næringslivet.

– Jeg opplever at de aller fleste vil ha åpenhet, forutsigbarhet og rettferdig konkurranse mellom selskaper. Skatteparadiser er ikke løsningen på de behovene som ligger i dette interessefellesskapet, sier Holte.

– Hva tenker du når du ser hvordan en virksomhet er eid gjennom en kjede av selskaper på kryss og tvers av land?

– Økonomien i selskapene kan være kompleks. Men det er vanskelig å forstå at det legitimerer kompleksiteten vi kan se i mye internasjonalt næringsliv. Vi skal ikke undervurdere at kompleksitet kan bli brukt både til å skjule innsyn og til å spare skatt.

Apple og Google «slår beina under»

Teknologiselskapene Apple, Microsoft, Amazon, Google og Facebook er alle blant verdens største selskaper. Men de lager ikke ting som er lette å lokalisere. De leverer tjenester rett inn på folks skjermer.

– I varierende grad er disse selskapene alle steder og ingen steder samtidig. De slår beina under den internasjonale beskatningsretten ved at det er vanskelig å knytte omsetning og produksjon til fysisk tilstedeværelse i ett bestemt land, sier Holte.

Resultatet er at de betaler lite skatt. Det trengs nye prinsipper for å skattlegge dem. Holte avviser at dette internasjonale arbeidet går sakte.

– Sammenlignet med mange internasjonale forhandlinger går dette som et hurtigtog. Men koronaepidemien har stoppet arbeidet, slik mye annet internasjonalt samarbeid er stoppet, sier Holte.

Internasjonal enighet om prinsipper som underbygger beskatningsrett, harmoniserte regler og god dialog og informasjon mellom skattemyndigheter og næringslivet er ifølge Holte sentrale elementer for å skattlegge teknologiselskapene.

Land med egne hull i reglene

Rettferdig beskatning dreier seg ikke bare om skatteparadiser. Landene som bekjemper skatteparadiser den ene dagen, forsvarer sine egne spesialregler den neste. Internasjonale selskaper utnytter hull i skatteregler i USA og i europeiske land.

– Noen land opptrer med to ansikter i spørsmål om internasjonal økonomi og beskatning. City i London, Nederland og Luxembourg er blant dem som har huller i sine skattesystemer. Ved å kombinere hull og skatteregler i ulike land minimerer internasjonale selskaper skatten gjennom til dels aggressiv skatteplanlegging, sier Holte.

Han seier det hele tiden er interesser som jobber for å holde hullene åpne.

– Skattemyndigheten i landene vil ha ryddighet og enkelhet. Men sterke næringsinteresser og politikere vil gjerne beholde spesialordningene som gjør skatteplanleggingen mulig, sier Holte.

Flytter til Nav

Om et par måneder flytter Holte noen hundre meter på Helsfyr i Oslo. Han overtar som Nav-sjef og det som kanskje er Norges vanskeligste jobb.

– Alle skjønner at Nav har store utfordringer. «Problemer» er kanskje en mer ærlig måte å beskrive det på. Det altoverskyggende er at rundt 400.000 er helt eller delvis ute av jobb. Men dette er ikke et Nav i krise, det er et Norge i krise, sier han.

I tillegg kommer store forsinkelser i statlig koronalønn til ledige og EØS-skandalen fra i vinter.

– Det er mye jeg gleder meg til å ta fatt på i Nav.

Publisert: