Utvalg vil ikke be Oljefondet vurdere etikk før aksjekjøp: – Ikke ambisiøse nok

Mestad-utvalget har ikke vurdert om Oljefondet bør forhåndsfiltrere selskaper før det investerer i dem. – Her mener vi at utvalget har tolket mandatet sitt for smalt, sier Ingrid Stolpestad i Amnesty.

Mestad-utvalget burde ha vurdert om Oljefondet i større grad kan vurdere etikken i selskaper før de investerer i dem, i stedet for i ettertid. Det mener Ingrid Stolpestad i Amnesty og Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Oljefondet eier over 9.000 selskaper, og av og til settes noen av dem til observasjon eller kastes ut av etiske grunner.

Den siste tiden har blant andre Amnesty International løftet spørsmålet om forhåndssiling av aksjene i fondet. I desember omtalte E24 et innspill fra organisasjonen om at Oljefondet burde forhåndssile selskaper i land og bransjer hvor det er stor risiko for brudd på menneskerettighetene.

I litt over et år har et utvalg ledet av professor Ola Mestad gått gjennom de etiske retningslinjene i Oljefondet. Utvalget vil skjerpe noen av fondets kriterier, men har ikke vurdert om forhåndssiling kan være aktuelt.

– Dessverre ser det ikke ut til at utvalget går inn for at Oljefondet kan gjøre dette. Her mener vi at utvalget har tolket mandatet sitt for smalt, sier politisk rådgiver Ingrid Stolpestad i Amnesty.

Amnesty er fornøyd med at utvalget vil forby investeringer i drapsroboter og selskaper som selger våpen til stater som bryter menneskerettighetene. Men organisasjonen er bekymret for at utvalget ikke går langt nok i for å håndtere fondets investeringer i fremvoksende markeder der menneskerettighetene er under press, som Saudi-Arabia, Kina og Russland.

– Utvalget viser god forståelse for problemene som Oljefondet står overfor. Vi frykter at de konkrete forslagene ikke er ambisiøse nok til å håndtere de store etiske utfordringene Oljefondet står overfor, sier Stolpestad.

Les også

Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

Frykter investeringer i verstinger

Også leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender ønsker at utvalget hadde vurdert om Oljefondet skulle gjøre en forhåndsfiltrering før det investerer i selskaper i visse bransjer og land.

– Viderefører vi dagens praksis med å undersøke og kanskje utelukke noen få selskaper, så vil Oljefondet med sin portefølje på 9.000 selskaper fortsatt være investert i mange verstinger. Derfor burde utvalget hatt en seriøs vurdering av forhåndsfiltrering av selskaper før investeringsbeslutninger, sier Riise.

– Nå forventer vi at Regjeringen tar dette på alvor og foreslår en grundig oppdatering av Oljefondet, slik at fondet blir langt bedre rustet til å bidra til å løse disse utfordringene, legger hun til.

Les også

Oljefondet-notat om bærekraft: Vil ikke detaljstyre selskaper

– Ligger utenfor mandatet

Utvalgsleder og professor Ola Mestad mener et slikt opplegg for forhåndssiling ikke var en del av det utvalget skulle se på.

– Vi mener det ligger utenfor mandatet, sier han.

Utvalget åpner imidlertid for at det skal bli enklere for Etikkrådet å anbefale uttrekk fra selskaper grunnet manglende tilgang på informasjon, og når selskapet det gjelder er motvillig til å oppklare saken.

– Det må være noe konkret grunnlag når det gjelder det enkelte selskapet, typisk at det kommer opp et nyhetsoppslag. Da må du sjekket at det oppslaget ikke er tøys, og man må spørre selskapet, sier Mestad.

– Sier de ikke noe, kan man tenke seg en kortere utredning hvor man sier hva man har hørt og har grunn til å tro, og at man ikke får vite noe mer. Og det i seg selv ville kunne bli grunnlag for en utelukking, sier han.

Les også

Utvalg om Oljefondet: Vil ikke forby cannabis, alkohol og pengespill

Land som mangler informasjon

Amnesty har kritisert Oljefondets investeringer i Saudi-Arabia. Etikkrådet har sagt at det er vanskelig å vurdere saudiske selskaper grunnet mangel på informasjon.

Utvalget har vurdert å forby investeringer i fremvoksende markeder eller enkeltland av etiske grunner. Dette ville imidlertid ikke være målrettet nok til å kunne forankres i et etisk rammeverk, sier det.

«En annen nærliggende tilnærming ville være å filtrere land basert på nærmere bestemte rangeringer og indekser fra anerkjente institusjoner internasjonalt. Det finnes en rekke slike rangeringer, men ingen som utvalget finner egnet som utgangspunkt for en slik regelbasert avgrensning av investeringene», skriver utvalget.

Les også

Store forventninger til etikk-rapport: – Dette er egentlig historisk

Fornøyd med forbud mot drapsroboter

Amnesty og Framtiden i våre hender er begge fornøyd med utvalgets forslag om at Oljefondet skal forbys å investere i selskaper som lager selvstyrte drapsroboter, og i selskaper som selger våpen til stater som bryter humanitærretten.

Utvalgslederen bruker sterke ord om drapsroboter, som i rapporten omtales som «autonome dødelige våpen».

– Vi mener autonome dødelige våpen er en av de frykteligste utviklinger man kanskje kan se for seg fremover, sier Mestad.

– Vi har hatt utelukking av andre typer fryktelige våpen før, og da er tankegangen rett og slett at i forlengelsen av det, må man ta prøve å ta det som teknologien er i ferd med å bringe frem, sier han.

Mestad trekker frem konflikten i Jemen som et eksempel på hvor galt det kan gå.

– Det illustrerer en situasjon hvor det har gått skikkelig galt, og hvor våpenbrukerne er altfor lite avanserte til å håndtere sånne moderne, skikkelig skumle våpen, slik at de kan ramme sivile og hvem som helst. Da sier vi at selskaper som vet om eller burde vite om at salget ville føre til at våpnene kommer i hendene på den typen aktører, de må utelukkes, sier Mestad.

Publisert: