Norgesgruppen får 20 millioner kroner i gebyr

For første gang gir Konkurransetilsynet gebyr for å ikke si ifra om oppkjøp i dagligvaremarkedet. Norges største dagligvarekonsern er uenig i avgjørelsen.

Konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Gebyret kommer for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med kjøp av et butikklokale.

Norgesgruppen er uenig i vedtaket og mener de ikke har brutt opplysningsplikten, skriver kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen i en SMS til E24.

– Vi er tilfreds med at tilsynet legger til grunn at saken ikke har påvirket konkurransen negativt, men vi er uenig i vedtaket og mener vi ikke har brutt opplysningsplikten.

Rømmerud opplyser om at de nettopp har mottatt vedtaket fra tilsynet.

– Vi vil nå lese vedtaket nøye og vurdere om vi skal ta saken videre til Konkurranseklagenemnda, skriver Rømmerud.

Norgesgruppen kjøpte 16. januar 2018 et butikklokale i Sædalssvingene 3 i Bergen. Den gang og nå driver Coop dagligvarebutikk i lokalet. Ifølge opplysningsplikten skulle Norgesgruppen ha informert tilsynet om kjøpet senest tre dager etter at avtalen ble gjort. Tilsynet ble først gjort kjent med kjøpet 17. april 2018, og varslet om et mulig gebyr i juli i fjor.

Les også

Coop vil ha ny rapport om konkurrenten før «høstjakta»

Les også

Freia-eier sender 400 millioner kroner til Sveits

Konkurransedirektør Lars Sørgard mener det er alvorlig at selskaper ikke etterlever opplysningsplikten.

– Alvorlig

– Det er første gang vi gir gebyr for mangel på opplysningsplikt i dette markedet. Vi jobber med en lignende sak i et annet markedet, men dette er det første vedtaket, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til E24.

Han sier det er svært viktig for tilsynet å få opplysninger om mulige oppkjøp, særlig i dagligvaremarked som har svak konkurranse.

– Det gjør jobben vår vanskelig når vi ikke får disse opplysningene. Derfor ser vi svært alvorlig på dette, sier Sørgard.

Han er tydelig på at det er svært enkelt for selskaper å gi beskjed om oppkjøp til tilsynet, og sier «det holder med en e-post».

- Har dere funnet ut av hva som gikk galt i denne saken, eller hvorfor dere ikke ble opplyst om oppkjøpet?

– Jeg vil ikke har noen mening om hvorfor man ikke har opplyst.

Les også

Orkla-sjef om årlig rapportering til Konkurransetilsynet: – Disiplinerende og positivt

Les også

Rema-sjefen om dagligvaremeldingen: – Nå må Konkurransetilsynet sette ballen i mål

Markedsandeler i Norge

Høyere priser og dårligere utvalg

Sørgard sier videre at mangel på etterlevelse av opplysningsplikt kan i ytterste konsekvens føre til høyere priser og dårligere utvalg, og i visse markeder, som i dagligvaremarkedet, er man særlig bekymret for dette.

Regulering av butikklokaler er også en del av stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet som ble lagt frem før sommeren. Der foreslår man blant annet at konkurransehensyn skal bli inkludert som en del av vurderingen i plan- og bygningsloven.

Norgesgruppen er den dominerende aktøren i norske dagligvare med en markedsandel på rundt 44 prosent.

– Har man hatt slike saker på bordet tidligere, og ikke valgt å gi gebyr? Er dette en hardere linje fra Konkurransetilsynet enn tidligere?

– Det jeg kan si er at vi overvåker markedet hele tiden, og vurderer situasjonen fortløpende, sier Sørgard som ikke ønsker å svare konkret på om man har latt være å gi gebyr for lignende saker tidligere.

Norgesgruppen er også under lupen hos Konkurransetilsynet for mistanke om brudd på konkurranseloven. I denne saken, hvor også Orkla og Freia-eier Mondelez etterforskes, har man så langt ikke kommet til noen konklusjon.

Publisert: