Det oljeeksporterende landet ble flyttet ned tre hakk av kredittvurderingsbyrået Fitch.

— Dagens reduserte oljepriser svekker vesentlig Venezuelas evne til å betjene gjeld, skriver byrået i sin vurdering.

Oljeeksport er Venezuelas viktigst eksportinntekt. Landet er Opec-medlem og har trolig verdens største oljereserve.