Meieriet Tine falt som en stein på omdømmelisten etter at norske forbrukere ikke fikk smør til julebaksten, viser den årlige omdømmeundersøkelsen som offentliggjøres i dag. Fra en fjerdeplass i fjor har selskapet ramlet ned til en 14. plass i år.

- Situasjonen er uholdbar. Hver uke mangler vi mellom fem og femten Tine-produkter. Da er det ikke så rart at omdømmet faller, sier Hilde Kråkmo, butikksjef i Rimi Postgirobygget.

Den siste tiden har butikken hatt særlig store problemer med leveransene av Go’Morgen-yoghurt.

- Jeg fikk så mange spørsmål om dette fra frustrerte kunder at jeg måtte henge opp en lapp for å forklare at problemet ligger hos Tine, sier Kråkmo.

«Tine og Gilde er tilgitt» skrev Aftenposten for tre år siden. Da kåret norske forbrukere Tine til det best likte selskapet i Norge, med Gilde som nr. 7. Glemt var skandalene som rammet disse selskapene årene før.

Forbrukernes dom

I år har forbrukerne nok en gang straffet meieriselskapet Tine. Hvert år spør analyseselskapet Ipsos MMI, tidligere Synovate, forbrukere hvilket som er Norges best likte selskap. Mens IKEA troner på toppen for tredje år på rad, feller norske forbrukere en nådeløs dom over de selskapene som ikke lever opp til forventningene.

Tine er et av dem.

- Årets undersøkelse viser at smørproblemene er lagt merke til og at bedriften straffes omdømmemessig, sier direktør Erik Dalen i Ipsos MMI.

Da de første meldingene kom i fjor høst om at Tine hadde problemer med å produsere nok smør, sa Tines kommunikasjonsavdeling at dette kun var forbigående. Forbrukerne trengte ikke bekymre seg.

- Latterliggjort i massemediene

Deretter husker nok de fleste hvordan det gikk. Det var ikke smør i hyllene før langt ut i februar. Julebaksten og sausen til julemiddagen ble ikke den samme uten smør.

- Uavhengig av årsakene til leveringssvikten ble Tine over et lengre tidsrom latterliggjort i massemediene, faktisk med ringvirkninger globalt, sier Dalen.

I rapporten skriver Dalen at det også ble lagt merke til at Tine fikk kritikk for måten de utførte en av de hovedoppgavene de er tildelt av landbruksmyndighetene, markedsregulatorrollen.

- Noen vil kanskje spørre seg hvorfor ikke fallet er større. Dette er en ganske alvorlig svekkelse av Tines omdømme. Vi vet at Tine er en av de bedriftene som har størst omdømmekapital. I dette ligger det nok en solid buffer mot ytterligere svekkelse på grunn av en enkelthendelse, sier Dalen.

- Velfortjent bank

- Dette er velfortjent omdømmemessig bank. Vi er ikke overrasket over at norske forbrukere er skuffet over smørmangelen i fjor, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine i en kommentar til undersøkelsen.

- Når vi får så tung dekning internasjonalt som vi fikk i CNN, BBC, Tonight-show og Al Jazeera, kan nok det best betegnes som et ufrivillig selvmål i internasjonal toppklasse, fortsetter han.

Galtung legger ikke skjul på at smørproblemene i fjor burde vært unngått. Han sier at Tine i år er bedre forberedt, både med økte melkekvoter og tollfri import av smør.

- Denne tilliten er vi uhyre innstilt på å gjenvinne. Vi fikk pris som «årets dagligvareleverandør» i forrige uke, en pris som er stemt frem av over 4000 kjøpmenn, så potensialet for forbedring av forbrukertilliten bør være til stede, sier Galtung

At butikken Aftenposten var innom var utsolgt for Go’Morgen-yoghurt, er et midlertidig problem i forbindelse med overgang til ny emballasje.

- Vi har hatt noen utfordringer knyttet til dette som har medført at vi har fått ut for få produkter. Det skal nå være løst, sier Galtung.

I forbindelse med nytt meieri på Jæren og Tunga har Tine hatt visse startproblemer, noe som har gått ut over produksjonen av Brelett og Bremykt. For Bremykt skal dette være løst, men Tine sliter fortsatt med kapasiteten på Brelett.

- Nå må vi sørge for å levere på de forventninger forbrukerne har til oss, sier Galtung.