Aftenposten skrev søndag om skandalen i folkeregisteret. Rundt 58 000 utlendinger ble rubrisert som statsborgere i folkeregisteret ved en datatabbe. Bommerten ble oppdaget i 2007 da flere marokkanere dukket opp på den norske ambassaden i Rabat for å få pass. Først fem år etter har Skattedirektoratet satt i verk tiltak for å rette feilene.

Oppgitt

Nå vil KrFs gruppeleder på Stortinget, Hans Olav SyverStortingets, ha svar fra finansminister Sigbjørn Johnsen. Han er både oppgitt og forbauset over det som har kommet frem i Aftenposten.

Spørsmålet han har oversendt Stortingets presidentskap er følgende: Hva er årsaken til at rundt 58 000 personer feilaktig har blitt rubrisert som norske statsborgere i folkeregisteret og hvorfor har det tatt så langt tid å rette opp feilen etter at dette ble oppdaget i 2007?

Grunnleggende

Syversen fremholder at spørsmålet om en persons statsborgerskap er grunnleggende.

— Dette er ingen liten bagatell. Statsborgerskap utløser rettigheter som stemmerett, sier Syversen.

Han er spent på hva slags forklaring statsråden kommer med.

— På meg virker det som om behandlingen av statsborgerskap har vært altfor tilfeldig. Dette krever en forklaring, sier han.

Ingen røde lamper

Syversen er forundret over at ingen har reagert tidligere, og at denne store endringen for såpass mange ikke førte til at noen røde lamper lyste i Skattedirektoratet. Han synes også det er påfallende at man venter såpass lenge med å rette opp feilene når de faktisk blir oppdaget.

— Man skulle tro at det fantes rutiner og back-up systemer som fanget opp feilene. Vi trenger et folkeregister som er oppdatert og hvor feil rettes opp så snart de oppdages. Det virker som om vi har et problem i offentlige institusjoner ved at problemer som oppdages blir liggende uløst. På lederplan børe man spørre seg om man er organisert godt nok, sier Syversen.

Må rette selv

Også et stort antall ekte norske statsborgere får også nå ny status i folkeregisteret. For at feilen skal rettes blir alle 64 501 personer som utvandret i perioden 1960 - 1975 rubrisert med "statsborgerskap ukjent". Skattedirektoratet har varslet UD, som igjen har varslet utenriksstasjonene. Disse ekte borgerne må selv ta kontakt for å rette opp feilen.

— Dette burde Skattedirektoratet selv rettet opp, ikke dem som er rammet av feilen, sier Syversen.

- Burde vært rettet straks

— Bekymringsfullt. En slik bommert burde vært rettet straks. Spørsmål knyttet til statsborgerskap er svært sensitivt, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Christian Tybring-Gjedde er medlem av finanskomiteen og skattepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Han synes det er rart at Skattedirektoratet ikke rettet opp straks det ble oppdaget feil for fem år siden.

— Folkeregisteret er en faktasentral somsvært mange andre tar sitt utgangspunkt i. Det er helt avgjørendeat folk flest har tillit til Folkeregisteret, sier Tybring-Gjedde.

Han understreker at spørsmål knyttet til statsborgerskap er svært sensitivt, og norskstatsborgerskap henger svært høyt for mange.

— Årsaken er at norskstatsborgerskap åpner muligheten for en rekke velferdsytelser. Dette ser det uttil at SKD har valgt å overse.