Fra meldingen ble sendt ut etter lunsj fredag falt kursen i industriselskapet med 16 prosent i løpet av et par timer.

Mot slutten av dagen tok kursen seg litt opp igjen. Ved børsslutt fredag var kursen 6,75 kroner, som tilsvarer minus 12 prosent siden dagen før.

Finansdirektør Arild Apel­thun i TTS Group ASA medgir at dette er et uvanlig stort kursfall på én dag.

- Men når en leverer et så stort negativt resultat, må man selvsagt også regne med at det gir utslag i prisingen av selskapet, sier han.

Som følge av tapet sendte TTS ut en ekstraordinær børsmelding med noen hovedtall i kvartalsregnskapet fredag.

To hovedårsaker

Omsetningen til TTS i tredje kvartal er på 565 millioner kroner, og driftsresultat før avskrivninger er minus 60 millioner kroner.

For årets første ni måneder er omsetningen godt og vel to milliarder kroner. I børsmeldingen forklarer konsernsjef Johannes D. Neteland det dårlige tredje kvartalet særlig med to forhold.

For det første har offshorekraner for rigger og offshorefartøyer, som er konsernets nye satsingsområde, gitt lavere lønnsomhet enn det TTS har lagt til grunn.

«For å sikre leveranser til rett tid har det vært betydelige kostnadsoverskridelser både på ressurser og innkjøpte kom­ponenter», skriver Neteland.

I tillegg har det vært foretatt flere ekstraordinære avskriv­ninger på virksomheten i Tyskland, blant annet som følge av både restrukturering og nedskrivning av lagerverdier.

Brutte lånebetingelser

I børsmeldingen offentliggjør TTS også at selskapet etter tapene i tredje kvartal er i brudd med sine lånebetingelser overfor bankene.

- Det er ikke noe dramatikk i dette. I lånebetingelsene med bankene heter det at resultatet til enhver tid skal måles mot netto rentebærende gjeld. Når resultatet nå faller under dette nivået, betyr det at vi kommer i brudd. Vi har informert bankene, og vi har mottatt aksept, såkalt waiver, fra dem, sier Apelthun.

- Så det betyr ikke at TTS har problemer med å betale renter og avdrag?

- Nei, på ingen måte. Dette handler bare om formelle forhold knyttet til lånekontraktene.

Hektisk måned

- Dette har vært en hektisk dag for dere?

- Det er vel heller riktig å si at det har vært en hektisk måned. Problemene ble avdekket da septembertallene ble klare. Med så store avvik måtte vi gå grundig gjennom årsakene. Og da vi hadde analysert dem, mente vi det var riktig å informere børsen.

- Fordi resultatet nå ligger langt under egne prognoser?

- Nei, vi går ikke ut med prognoser for inntjeningen. Men vi har sett på hva analytikerne har regnet med og også sett det i forhold til hva våre kvartals­resultater hittil har vært. Da avviket ble så stort, fant vi det rett å informere børsen fremfor å vente til ordinær rapportering som er satt til 7. november, sier Apelthun.