• INDUSTRIEVENTYR: Robert Hermansen så for seg at selskapet Mineralutvikling AS kunne bli et like stort industrieventyr som kulldriften til Store Norske. - Men ingen trodde på det, og det var vanskelig å skaffe kapital. For meg var det naturlig å spørre Atle Jebsen siden vi hadde blitt kjent og han var genuint opptatt av industri, sier Hermansen. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Tilstår grov korrupsjon

Robert Hermansen mottok overføringer på fire millioner kroner.