• NY JOBB: Benedicte Schilbred Fasmer kommer fra stillingen som direktør for Divisjon kapitalmarked i Sparebanken Vest. Nå begynner hun i Argentum Fondsinvesteringer AS. FOTO: TOR HØVIK

Fra bank til finans

Benedicte Schilbred Fasmer går fra Sparebanken Vest til Argentum.