For en uke siden skrev Finansavisen at husleieberegningen som inngår i konsumprisindeksen (KPI), viser en betydelig lavere vekst i leiekostnadene enn når husleie rapporteres separat i Leiemarkedsundersøkelsen. Begge statistikkene leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mandag svarer SSB på kritikken og forklarer hvorfor de to undersøkelsene avviker og redegjør for metodene bak dem. Den viktigste forskjellen er at KPI skal vise utviklingen i levekostnaden for hele befolkningen, ikke bare dem som leier bolig. Derfor beregnes det en «husleie» som synliggjør kostnadene for dem som eier boligen sin.KPI tar heller ikke høyde for at kvaliteten på norske boliger stadig forbedres. Dette er et bevisst valg.

— Generelt i KPI skal det måles «rene» prisendringer, slik at kvalitetsendringer ikke skal regnes med, står det i forklaringen fra SSB.