— Avinor hadde i første halvår 4370,9 millioner kroner i driftsinntekter og et driftsresultat på 805,3 millioner kroner. Resultat etter skatt utgjorde 457,8 millioner kroner, melder den statlige flyplasseieren i en børsmelding.

Trafikkinntektene har økt med 106 millioner kroner, til 1412 millioner, sammenlignet med første halvår i fjor. De kommersielle inntektene er opp 183 millioner kroner, til 1950 millioner.

Avinor tjener også godt på fly som ikke er innom norske flyplasser. Såkalte «underveisinntekter», hvor et flyselskap betaler Avinor for å bruke norsk luftrom og norske flyveledere, økte med mer enn 14 millioner kroner, til 476 millioner.

Finansminister Sigbjørn Johnsen regner med å få et utbytte på 502 millioner kroner fra Avinor i år, ifølge Revidert budsjett.