Oppdrett halverer kjemikaliebruken

Etter at kjemikaliebruken mot lakselus i oppdrettsanlegga eksploderte i 2009, er den nesten halvert i år.