Statoil la fredag frem resultatet for tredje kvartal i år på 14,5 milliarder kroner, mot 9,9 milliarder kroner i samme periode i fjor. Driftsinntektene i kvartalet gikk noe ned, til 166,7 milliarder kroner mot 166,8 milliarder kroner i 3. kvartal i fjor. Driftsresultat før skatt utgjorde 40,9 milliarder kroner, mot 39,3 milliarder kroner i samme periode i 2011.

— Jeg syns det har vært et bra kvartal, med sikre operasjoner, stor stabilitet og nye spennende funn. Dette viser at det fortsatt er godt driv i Statoil, det blir gode resultater. Vi er i rute til å nå de vekstmålene vi har satt oss for 2012, sier konsernsjef Helge Lund til NTB.

Bedre enn de andre

Vedlikehold på installasjoner har ført til litt nedgang i produksjonen av olje på norsk sokkel, men dette veies opp av økt produksjon ved prosjekter internasjonalt og ikke minst høy gassproduksjon:

— Vi produserer totalt 3 prosent mer enn i samme kvartal i fjor, det er i tråd med våre forventninger. Gassavtaket har vært høyt i tredje kvartal, og prisene gode, sier Lund.

Hittil i år er totalproduksjonen 8 prosent høyere enn for samme periode i 2011.

— Det er langt bedre enn noen av våre konkurrenter kan skilte med, sier Lund

Likevel, salget av andeler, nå sist Brage, Gjøa og Vega, vil redusere produksjonen i 2013. Samtidig ventes det at lave gasspriser fører til redusert vekst i gassproduksjonen på land i USA. Dermed anslår selskapet at totalproduksjonen neste år vil bli lavere enn nivået i 2012.

Likevel holder de fast ved at Statoil er i rute til en gjennomsnittlig årlig vekst på 2 til 3 prosent fra 2012 til 2016 og en produksjon på mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020.

Strategisk salg

Endringer i porteføljen har bidratt med 29 milliarder kroner i inntekter fra salg av eiendeler og virksomhet så langt i år. Justering av porteføljen er en sentral del av Statoils strategi.

— Det er avgjørende at vi bruker ressursene våre på rett sted, der de kaster mest av seg. Det gjelder både menneskelig kompetanse og kapital. Vi har en veldig attraktiv portefølje, vi sørger hele tiden for at den blir bedre og mer i tråd med vår strategi som teknologifokusert oppstrømsselskap, sier Lund.

Han understreker at Statoil handler når de kan, ikke når de må.

— Vi må være bedre eller like gode på alle områder som våre konkurrenter. Vi vet at konkurransen i denne industrien er som i idrett, alle forbedrer seg hele tiden, og vi må forbedre oss raskere enn dem.

Morgenstemning

Lund mener den robuste finansielle situasjon til Statoil er gunstig ettersom verdensøkonomien ikke er stabil, og selskapet må forberede seg på å håndtere vanskelige scenarier. Han virket svært optimistisk fredag:

— 2011 var det beste leteåret vi har hatt, men så langt i år har vi faktisk puttet mer ressurser i banken enn for hele 2011, påpekte han.

Funnene King Lear og Geitungen er til sammen på mellom 210 og 470 millioner fat oljeekvivalenter.

— Norsk olje og gass har fått en ny morgenstemning når mange trodde virksomheten var på vei inn i en solnedgang, sier Lund, med henvisning til storfunnet Edvard Grieg.

Han har tro på flere store funn på sokkelen. Dessuten passerte Statoil i år utvinningsprosent på 50 prosent, målet er 60 prosent.

— Det er rett og slett veldig spennende på norsk sokkel.