• MYE I MØRKET: Forslaget fra Multiconsult om bybane i tunnel under Bergen, blir på ingen måte avvist av dem som utreder fremtidige trasévalg. Her fra dagens trasé, ved Fantoft. FOTO: VEGAR VALDE

Vurderer Bybane i tunnel seriøst

Også de som utreder for Bergen kommune vurderer en slik løsning.