Finansminister Sigbjørn Johnsen la mandag formiddag frem Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013. I et par uker har debattene gått, blant annet om ostetoll, kjøttoll, kulturskole og pappaperm.

Men Johnsen har også penger til mye annet. For eksempel organisasjonen «Norsk juletre — rådgivning juletre og pyntegrønt», som neste år får 80.000 kroner.

Landbruksdepartementet viderefører også støtten til andre organisasjoner man kanskje ikke er så godt kjent med:

  • «Hest og helse» - 200.000 kroner.
  • «Jenter i skogbruket» - 172.000 kroner.
  • «Slipp oss til – ungdom inn i landbruket» får 250.000 kroner.

Samisk rettskrivning

Innenfor kulturfeltet er det også en rekke litt mer kuriøse tildelinger. Dansetruppen Carte Blanche sprer glede i landet med sin turné, og dermed trenger de økt tilskudd på 1,4 millioner kroner. Det har de nå fått.

Regjeringen gir også fem millioner kroner mer til utvikling av dataspill. Årlige bevilgninger er nå oppe i 20 millioner kroner. Regjeringen gir ni millioner kroner til TV-drama og ti millioner kroner til å fremme norsk film i utlandet.

Rikskonsertene får derimot fem millioner kroner mindre neste år, ettersom pengene overføres til Norsk kulturfond. Men fortvil ikke, det blir både kulturell nistepakke og skolekonserter:

— Budsjettrammen til Rikskonsertene er redusert som følge av omleggingen av den offentlige konsertvirksomheten. Samtidig foreslås det en styrking av skolekonsertordningen og Rikskonsertenes arbeid med Den kulturelle nistepakken, skriver Regjeringen.

5,4 millioner kroner går til å hjelpe samisktalende med rettskrivningen.

— Divvun er et elektronisk korrekturverktøy for samisk språk. Regjeringen foreslår å sette av 5,4 millioner kroner til drift av Divvun, ved Universitetet i Tromsø, skriver Regjeringen.

Jubilérer

Norge går flere viktige jubiléer i møte. Det merkes godt i budsjettet.

Tilskuddet til interiør i Eidsvoll-bygningen foreslås økt med 2,5 millioner kroner, til totalt 9,9 millioner, i anledning Grunnlovsjubileet i 2014. Mjøsmuseet og Næs Jernverksmuseum er blant institusjonene som neste år kan glede seg over bevilgninger i forbindelse med Grunnlovsjubileet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner slik at kultursektoren kan gjøre forberedelser til dette.

Neste år er det 200 år siden nynorsk-faderen Ivar Aasen ble født. Derfor bevilger Regjeringen 6,5 millioner kroner til grunnfinansieringen av språkåret 2013.

Nordlendinger med fotlenke

Innenfor justissektoren finnes det også én og annen mindre kjent bevilgning.

Regjeringen foreslår å styrke Tollvesenets tilstedeværelse på Bjørnfjell tollsted utenfor Narvik.

— Tollstedet vil i «hvitfiskperioden» (januar - april) utvide åpningstiden mandag til fredag til kl 08.00 – 02.00. Dagens åpningstider er 08.00 – 23.00, skriver Regjeringen.

Svalbard får ny helikopterhangar, med plass til to store helikoptere. I tillegg bevilger Regjeringen syv millioner kroner til etablering av en tsjekkisk forskningsstasjon i Ny-Ålesund på øya.6 millioner kroner skal gå til å sørge for at ytterligere 16 straffedømte nordlendinger kan straffes med elektronisk fotlenke.

— Med denne utvidelsen vil elektronisk kontroll være innført i tolv av landets fylker og ha en samlet kapasitet på 237 plasser, skriver Regjeringen.

Nettportal for rein

Av andre overføringer nordover, kan man notere følgende to:

20 millioner kroner sendes til Brønnøysundregistrene. Pengene skal blant annet gå med til å finne ut hvor i Brønnøysund registrenes nye bygning skal ligge.

På Helgeland er det mye dårlig vær, og muligens upresis værmelding. Regjeringen tar tak i dette, og sender 12,5 millioner kroner nordover, slik at Helgeland kan få en ny værradar. Byggingen vil gå over to år og koste 25 millioner kroner. Mer presis værmelding vil gi tryggere ferdsel både til havs og i luften.

Aftenposten har tidligere meldt at landbruksministeren vil øke slaktingen av reinsdyr. Da kan det være greit å ha en nettportal å ty til. Regjeringen gir 650.000 kroner til Reindeer Portal, underlagt Reindriftssenteret i Kautokeino.

Bred tilnærming til sjørøvere

Ost og kjøtt er ikke de eneste importvarene som får endret tollen: Tollen på babyklær, treningstøy, sjal, skjerf, slips og hansker reduseres fra diverse nivåer til 5,6 prosent.

Sjøfartsnasjonen Norge bruker penger i utlandet:

«Regjeringen har en bred tilnærming til å bekjempe sjørøver­virksomheten.» Helt konkret bidrar Regjeringen til bygging av fengsler i Somalia, til å stille sjørøverlederne for retten og for å hindre hvitvasking av penger de har fått for å løslate skip.

45 millioner kroner skal gå til å finne en erstatning for forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen», som hjelper land i sør med å utnytte sine fiskeressurser best mulig.

Livsnøytrale seremonirom

Regjeringen foreslår å gi 30 millioner kroner til å innføre tiltaket Jobbsjansen fra neste sommer.

— Målsetningen med tiltaket er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke fanges opp av andre ordninger, skriver Regjeringen.

Det blir ikke noe Norsk Militær Tattoo neste år, opplyser Forsvarsdepartementet. Regjeringen skal imidlertid bruke to millioner kroner til å få utlendinger til å investere i Norge.

3 millioner kroner skal brukes til å legge til rette for flere livssynsnøytrale seremonirom i kommunene.