• FARE FOR STREIK: - Konsekvensen av ein eventuell streik blir at vi kanskje må stengje nokre av butikkane våre. Alle tilsette er ikkje fagorganiserte, men det kan på gitte tidspunkt vere naudsynt å stengje, seier dagleg leiar Trond Helge Nyegaard i Baker Brun.

Kan bli bollestreik i morgon

I morgon kan det bli stengde bakeri i by og land.