Grekerne mener selv at de har det hardeste arbeidslivet og dermed jobber hardest i Europa. Det kommer frem i en undersøkelse som «Pew Global Attitudes Project» presenterte denne uken.

Det skriver den svenske avisen svd.se.

Sjekk hele undersøkelsen her.

Det står i sterk motsetning til andre europeeres syn på hvilket land som jobber hardest: I syv av de åtte landene som er med i undersøkelsen mener man at det er tyskerne som jobber hardest i EU. I Tyskland, Polen, Spania, Storbritannia og Tsjekkia mener man også at det er grekerne som jobber minst i EU.

Undersøkelsen er gjennomført i åtte europeiske land: Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Polen, Storbritannia og Tsjekkia. I overkant av 9000 personer er spurt.

Stereotyper i Europa

Synet til: Disse jobber hardest: Disse jobber minst:
Storbritannia Tyskland Hellas
Frankrike Tyskland Italia
Tyskland Tyskland Hellas
Spania Tyskland Hellas
Italia Tyskland Romania
Hellas Hellas Italia
Polen Tyskland Hellas
Tsjekkia Tyskland Hellas

Kilde: Pew Global Attitudes Project

Negative, men vil beholde euroen

Undersøkelsen tar også for seg synet på euroen som valuta. Hos befolkningen i alle de fem eurolandene i undersøkelsen (Tyskland, Frankrike, Italia, Spania og Hellas), er holdningen hos flertallet at euroen ikke har vært bra.

73 prosent av britene er fornøyd med at de fremdeles har egen valuta.

Flertallet mener også at det økonomiske samarbeidet i Europa har svekket deres nasjonale økonomi. Flest er negative i Hellas (70 prosent), dernest Frankrike (63 prosent) og Storbritannia (61 prosent).

Kun i Tyskland mener flertallet at det økonomiske samarbeidet har styrket den nasjonale økonomien. Her svarer 59 prosent at landet deres har kommet positivt ut av det økonomiske samarbeidet i EU.

Men man ønsker likevel ikke å gå tilbake til den gamle valutaen, og særlig gjelder dette i Hellas. Her vil 71 prosent beholde euroen.

Fremtidspessimisme

Fremtidstroen er laber, og aller dårligst står det til i Hellas.

Kun to prosent av de spurte svarer at de er fornøyde med dagens økonomiske situasjon. Kun ni prosent svarer at de tror landets økonomi kommer til å bli bedre det nærmeste året.

På spørsmål om deres egne barn vil kunne klatre på den økonomiske stigen er pessismen stor blant alle landene i undersøkelsen. Men også på dette spørsmålet stiller grekerne i en egen klasse: Nesten tre av fire grekere tror det blir veldig vanskelig for de unge i landet å få en bedre jobb eller bli rikere enn sine egne foreldre.