Tollere er tidligere blitt straffeforfulgt for å ha brutt fartsgrensene, og mange smuglere har sluppet unna bare ved å råkjøre.

Frem til nå har bare politiet hatt lov til å bruke blålys og sirener i jakten på smuglerne, men nå har finansminister Sigbjørn Johnsen gitt grønt lys for et prøveprosjekt, melder TV2. Tollvesenet hører inn under Finansdepartementet.

30 av tollvesenets biler skal utstyres med blålys og sirener, slik blant annet svenske tollere har hatt i mange år, som et treårig prøveprosjekt. Det er ennå uklart når utstyr og regelverk vil være på plass.

— Jeg er veldig fornøyd i dag. Spørsmålet ble reist fra tjenestemennene for 20 år siden, og i 2006 fattet vi i Norsk Tollerforbund et endelig vedtak om at det var veien å gå. Siden da har vi jobbet knallhardt med det, sier forbundsleder Fredrik Støtvig til Aftenposten.no.

Hensynet til sikkerheten

Det er hensynet til sikkerheten som gjør at tjenestemennene som skal stanse mistenkte smuglere, må få lov å bruke blålys, mener tollerforbundet.

— Vi har ønsket et verktøy for tjenestemennene slik at de kan utføre mobil kontroll på en sikker måte. Sikkerheten for tjenestemennene og trafikantene har vært det viktigste.

Tollerne selv er sikre på at en lovlig adgang til å bryte enkelte trafikkregler gjør at de vil kunne huke enda flere smuglere.

— Vi har vært sjakk matt overfor dem som prøver å smugle. Skal vi drive en troverdig og effektiv tollkontroll, må vi ha mulighet til å bryte veitrafikkloven i forskjellige situasjoner, sier Støtvig.

Han nevner spesielt mulighetene til å kunne kjøre over sperrelinjer, stoppe på bussholdeplasser og å fravike fartsgrensene.

– Det vil bety enormt mye for Tollvesenet og tollfunksjonærene som får en tryggere hverdag på denne måten, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til tv2.no.