En ukjent Jebsen

Arne Lange Jebsen (46) tenkte aldri på å gå aktivt inn i shipping som sin far Atle eller storebror Bjørn. I stedet er han blitt industrieier.

GRØNN BEDRIFTSEIER: Arne Lange Jebsen trives på besøk i hjembyen. Han tror dagens trend innen byggevirksomheten gir gode vekstmuligheter for byggeplateprodusenten Hunton Fiber på Gjøvik, der han er daglig leder og hovedeier. ELIAS DAHLEN

Magne Gaasemyr

I dag eier skipsredersønnen fra Bergen 85 prosent av industribedriften Hunton Fiber AS på Gjøvik, der han også er administrerende direktør.

Grønn bedrift

Bedriften er den eneste produsenten av porøse trefiberplater i Norge.

— Vår visjon er at vi skal gjøre det enkelt å bygge solid. Når Ola og Kari bygger hus med våre plater får de et meget energieffektivt hus. Våre plater er i tillegg laget av sagflis, et overskuddsmateriale fra annen treproduksjon, sier Arne Jebsen.

Lærer i Spania

— Jeg hadde aldri interesse for skipsfart, jeg ble aldri bitt av den basillen slik min bror ble. Jeg tenkte at det skulle jeg aldri arbeide med.

Etter en bachelorgrad i økonomi fra USA dro Arne Jebsen til Madrid, der han i et år arbeidet som lærer i engelsk. Elevene var i hovedsak spanske bedriftsledere.

— Gjennom jobben lærte jeg selv mye spansk, som kom godt med da jeg senere tok en MBA ved et universitet i Spania.

Solgte oppdrettskveite

Med masterpapir i hånden fikk han i 1993 jobb som markedsfører i Stolt Sea Farm AS, som satset store ressurser på oppdrett av kveite.

— Vi hadde suksess salgsmessig med produktet, men sykdom og andre produksjonsproblemer gjorde at det aldri tok av på samme måten som laks og ørret.

I 1997 ble Jebsen tilbudt jobb som markedsdirektør i Hunton Fiber.

Medeier siden 2003

— Den gangen hadde jeg ingen tanker om å bli eier. Bedriften var eid av Treschow-Fritzøe, som hadde 65 prosent, og Johan Frederik Mowinckel og sønnen Frederik W. Mowinckel. Hunton hadde da fabrikker på Gjøvik og i Larvik, pluss en i Sverige.

Men lønnsomheten var dårlig. I 1999 ble den svenske fabrikken nedlagt.

Høsten 2002 slet norsk industri med høye renter, høy kronekurs og høye energipriser. Treschow-Fritzøe bestemte seg for å legge ned fabrikken i Larvik og selge seg ut av Hunton.

— De ledige aksjene ble i 2003 overtatt av Mowinckel og noen ledere i et spleiselag. Jeg kom da inn med en eierandel på 15 prosent, forteller Jebsen.

Aksjer til ansatte

De neste årene løsnet salget, etter at det var investert mye i produktutvikling. En utenlandsk konkurrent var på nippet til å sluke Hunton i et fiendtlig oppkjøp i 2005, men trakk seg i siste runde. I kjølvannet benyttet Jebsen og tre andre ledere muligheten til å kjøpe seg opp.

I 2007 var han kommet opp i 70 prosent, og fra og med 2010 har Arne Jebsen eid 85 prosent av Skog Holding AS som igjen eier Hunton Fiber hundre prosent. De øvrige 15 prosent eies av Frederik W. Mowinckels selskap Bergensis Capital AS.

— I vinter inviterte vi de ansatte til å tegne aksjer i Hunton. 13 av dem eier nå til sammen en prosent. Planen er at de i flere runder skal komme opp i rundt ti prosent, og da vil min andel bli noe redusert, sier Jebsen.

Tror på vekst

Hunton Fiber har i dag 90 ansatte på Gjøvik, dessuten til sammen 15 på salgskontorer i Asker og i Finland og Sverige.

— Eksportandelen er nå på 36 prosent. Den har gått noe ned de siste årene, men vi øker salgsinnsatsen i Norden for å holde andelen omtrent på dette nivået.

Dagens trend innen byggevirksomheten tror han er en fordel for Hunton.

— Vi har gode produkter som passer til økt fokus på miljø, isolasjon og redusert CO2-utslipp og vi kan bidra til et mer bærekraftig skogbruk. Vi legger derfor opp til en relativt kraftig vekst i årene fremover. Budsjettet tilsier at vi skal opp i 500 millioner i omsetning i 2015. Men vi tar et år om gangen. Det gjør ikke noe om det tar et år mer å komme dit, sier Jebsen.

Styreleder i KRJ

Selv om Jebsen-navnet i dag er mest forbundet med shipping, begynte det med industri.

Peter Jebsen (1824-1892) kom til Bergen fra Danmark i 1843, og grunnla alt i 1846 tekstilproduksjon i Ytre Arna. Den fikk etter hvert store dimensjoner. Senere startet han blant annet Dale Fabrikker.

— Ja, det var min driftige tippoldefar, som også fikk 24 barn, sier Arne Jebsen.

Selv er han nå i ferd med å interessere seg mer for shipping også, som styreleder og medeier i Kristian Jebsens Rederi AS, som hans bror leder.

Hunton Fiber AS

Tall i millioner kroner

2011 2010

Driftsinntekter 299,9 277,6

Driftsresultat 21,1 28,1

Resultat før skatt 21,1 30,3