Det er mer enn 100.000 flere enn i fjor. 195.000 skatteytere valgte å vente til det siste døgnet med å levere selvangivelsen.

Det er ikke meldt om tekniske problemer i forbindelse med innlevering av selvangivelsen, forteller skattedirektør Svein Kristensen.

— Jeg er svært fornøyd med at innleveringen har gått uten problemer. Flere har levert på nett, og det ser ut til at vi har nådd fram med budskapet vårt om at de som har endringer i selvangivelsen, leverer elektronisk, sier Kristensen.

Ifølge oversikten fra Skattedirektoratet gjorde rundt 740.000 lønnstakere og pensjonister endringer i sin selvangivelse, mens 237 000 leverte uten endring.

Alle som betalte for lite skatt i fjor, slipper renter på restskatten dersom det man skylder blir betalt innen 31. mai.

Første pulje av årets skatteoppgjør er fra 26. juni. Denne puljen omfatter de fleste lønnstakere og pensjonister som benyttet seg av leveringsfritaket eller har levert selvangivelsen elektronisk.

Deretter blir det løpende skatteoppgjør mellom 7. august og 16. oktober for personlig næringsdrivende og skattytere som har levert selvangivelsen på papir.