Vil bygge verdens største smoltanlegg i Fusa

Sævareid Fiskeanelgg i Fusa ønsker å doble produksjonskapasiteten fra 10 til 20 millioner smolt.