ØKER OMSETNINGEN: Sea-Cargo dro i land en ny, stor kontrakt med Hydro Aluminium i år. Den vil gi ekstra inntekter på mellom 100 og 200 millioner kroner i året, opplyser adm.dir. Ole Sævild. Arkivfoto: Rune Sævig
Rune Sævig

Eksportvolumet fra norsk industri er større enn det var for to-tre år siden, forteller Ole Sævild i Sea-Cargo AS.— Vi merker godt at økonomien beveger seg i positiv retning, sier han.

Investerer 250 mill.

Sævild er toppsjef i konsernet Sea-Cargo AS på landsiden og det frittstående selskapet Sea-Cargo Skips AS på sjøsiden, som sammen utgjør et av landets største logistikkselskaper.

Konsernet har en rekke datterselskaper i alt fra England til Danmark, og bare i år skal Sea-Cargo investere drøye 250 millioner kroner i egen virksomhet.

— For oss er det tydelig at det har vært et trendskifte, fra løs last til trailere og konteinerisering. Det er lite last som er på paller, sier Sævild.

— Det er en positiv giv innen norsk industri og det vil vi være med på, legger han til.

Lukrativ kontrakt

I fjor inngikk logistikkselskapet en seksårig kontrakt med Norske Skog. Nå har de også halt i land en tilsvarende kontrakt med Hydro Aluminium, som starter fra 1. januar neste år.

Avhengig av volum vil denne alene gi en årlig inntekt på mellom 100 og 200 millioner kroner.

— Selskapet har gjort det bra og levert produktet som kundene vil ha. Vi har hatt en fin vekst, oppsummerer Sævild.

På grunn av fremtidige investeringer ble deler av overskuddskapitalen holdt tilbake i selskapet i fjor.

— Nå har vi investert såpass mye inn mot kontraktene for Norske Skog og Hydro Aluminium, at det i den fasen blir et rent finanspolitisk valg å holde litt tilbake.

Styres mot sjøen

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri bekrefter at det er god vind i seilene til den norske eksportnæringen.

Veksten er en refleks av at norsk industri er konkurransedyktig og vokser, men også en refleks av at eksporten går via sjøveien når anledningen byr seg, påpeker kommunikasjonsdirektør Finn Langeland.

— Dermed er det delvis et resultat av en villet politikk. Miljømessig er det helt klart å foretrekke sjøveien, sier Langeland.

Med hensyn til transaksjoner mellom selskapene, fikk Sea-Cargo AS og Sea-Cargo Skips AS en samlet omsetning på rundt 900 millioner kroner i fjor. Det er en vekst på drøye 20 prosent fra året før.

I samme periode økte det totale overskuddet før skatt med rundt 32 millioner kroner, til cirka 85,7 millioner.

— Foreløpig har vi ikke merket noe til en nedgang i oljeinvesteringene. Vi opplever oljesektoren som god for Norge og Vestlandet, noe som gjør at vi opprettholder en stor aktivitet her.

— Men sektoren som sådan utgjør kun en mindre del av Sea-Cargos omsetning, påpeker Sævild.