• BERGENHUS ER DYREST: I Bergen har boligprisene utviklet seg litt svakere enn landet som helhet i den siste måneden. Bergenhus er ikke overraskende den dyreste bydelen. FOTO: Eirik Brekke

Svak oppgang i boligprisene

Boligprisene i Bergen stiger litt svakere enn landsgjennomsnittet.