Mongstad-ansatte får tilbud om sluttpakker

Skal kutte 200 stillinger.