- Før var nordmenn stolte av oljenasjonen

Tina Bru mener vi fortsatt har grunn til å slå oss på brystet.