Tyskere mister troen på EU

I kjølvannet av krisen som har rammet eurosonen, mener nesten en av to tyskere nå at landet ville vært bedre stilt utenfor EU.