Det mener advokat Roy Nordli, som representerte ekteparet Hansenfra Haugesund i søksmålet mot Acta. Han har fått henvendelser fra en rekkeActa-kunder som føler seg lurt.

— Hansen bør få Forbukerrådet på banen og få de inn i saken. Dennesaken er prinsipielt viktig og angår mange tusen. Det er viktig også å fåavklart grensene for hva som er god forretningsskikk i en bank ellerfinansselskap, sier Nordli.

Kan ikke love hjelp

Direktør Randi Flesland i Forbukerrådet kan ikke love ekteparetHansen noen hjelp på stående fot.

— Vi tar en sjelden gang en prinsipiell sak. Vi har over hodetikke vurdert denne saken, men vi har fulgt med på saken, som er en prinsipiellsak som gjelder mange forbrukere, sier Flesland til Aftenbladet.

Anke kan koste dyrt

Advokat Nordli vil ikke råde ekteparet fra Haugesund til å føresaken for lagmannsretten for egen regning. Årsaken er at et nederlag der kanpåføre ekteparet enorme saksomkostninger.

— Du må huske på at denne saken har Hansen ført alene, men detteangår mange flere personer enn Røeggen-saken i søksmålet mot DnB Nor. Der vardet 1700 investorer det gjaldt. I Global Eiendom Utvikling 2007, der Hanseninvesterte, er det nær 5600 aksjonærer, som har investert nær 2,8 milliarderkroner. Og det er bare det i ene selskapet. Det er også andre selskaper somActa har solgt aksjer i, og som er i en lignende situasjon, sier Nordli.

Rekordlav Acta-kurs

Kursen på Acta-aksjen falt kraftig på Oslo Børs torsdagettermiddag da dommen fra Stavanger tingrett ble kjent. Fallet var på vel 8prosent, og selskapet var i går priset til 309 millioner kroner på børsen, detlaveste siden juli 2003. Bare det siste året har verdien på selskapet halvertseg.