F rontline har tapt 791 millioner kroner viser driftsresultatet for 3. kvartal. Tankrederiet må nedskrive verdien av flåten for å klare seg, og varsler at de trenger ny kapital i begynnelsen av 2012.

I mesteparten av 3. kvartal har inntjeningen for verdens tankrederier ligget langt under det nivå som er nødvendig for å tjene penger. Derfor renner det penger ut av kassen både i Frontline og andre store tankrederier.

Det norske tankskipsrederiet Songa Tankers, som skipsreder Arne Blystad står bak, har solgt alle skipene for å dekke krav fra bankene. Det amerikanske rederiet Genmar har troig tapt hele egenkapitalen.

— Dagens elendige marked er en utfordring for hele tankskipsbransjen, ikke bare Frontline. Det viktigste er å se hvor mye cash Frontline har igjen, sier shippinganalytiker Anders R. Karlsen i Nordea Markets til Aftenposten.

Store verdifall

Hovedaksjonær i Frontline, John Fredriksen, har lenge snakket om at Frontline venter med å kjøpe skip eller selskaper til det dårlige markedet har presset prisene helt i bunn. Det har vært stort verdifall på brukte skip i høst. Men når bunnen nås vet ingen.

Tidspunktet kan være i 4. kvartal, men høyst sannsynlig ikke før på nyåret.

- Frontline har ikke penger til å kjøpe skip slik markedet er i dag, sier Karlsen.

Fredriksen har et spesielt forhold til tankfarten. Frontline har skapt grunnlaget for de andre selskapene hans som tørrlastrederiet Golden Ocean og pengemaskinen riggselskapet Seadrill. Men ingen analytikere er i tvil om at Fredriksen tar beslutninger på forretningsmessig basis og ikke på grunnlag av følelser.

Reddet fra konkurs

Men verdens største tankreder har tidligere reddet Frontline fra konkurs. Det skjedde også i 1998. Men denne gangen har Fredriksen adskillig mer penger på bok, selv om det er uklart hvor mye.

Mange i næringen har tatt til orde for å få til en sammenslåing av flere rederier for å få større enheter. Men gigantrederier som amerikanske OSG, kanadisket Teekay og danske Torm har ikke vist særlig vilje til sammenslåinger, så lenge markedet har vært bra.

Det har vært noe oppgang i tankmarkedet de siste dagene, men heller ikke nå er inntjeningen høy nok til å dekke driftsutgiftene på skipene. Spørsmålet er om oppgangen er konturene av et godt vintermarked på frakt av olje. Det er for tidlig å si. Usikkerheten er stor for pressede tankredere.