• BILLIGERE: - Vi venter at boligmarkedet vil dempes markert etter 2012, og at prisene da vil begynne å korrigere ned. Ikke i form av et krakk, men en gradvis prisnedgang, sier Katrine G. Boye i Nordea Markets. FOTO: AFTENPOSTEN

Nordea spår fall i boligprisene

Raskere renteoppgang, dyrere mat og et markert fall i boligprisene etter 2012. Nordeas økonomiske eksperter tror nordmenn flest går trangere tider i møte.