Les også:

Montør Gøran Kihlman klatrer høyt til værs opp i en av lysmastene som omkranser fotballbanen ved Bærum Ishall. På oppdrag for Mobile Norway fester han antenner, elektronikk og annet utstyr som skal til i en mobil basestasjon.

I dag er Telenor og NetCom er de eneste som har landsdekkende mobilnett, og de andre aktørene må derfor leie kapasitet hos dem. Tele2 og Network Norway mener de to tar seg altfor godt betalt for dette.

De to utfordrerne er lei av at de to netteierne har supermarginer, mens de selv sliter med å greie overskudd. Derfor har de sammen dannet selskapet Mobile Norway og bruker minst to milliarder kroner på å bygge et nytt mobilnett. Nettet dekker nå 30 prosent av befolkningen – mot slutten av neste år er planen 75 prosent.

35 — 40 prosent margin.

Telenor, som skal legge frem første kvartals resultater i dag, går det så det suser. Resultatet før avskrivninger (såkalt EBITDA) i Norge i fjor var på 10,5 milliarder kroner, noe som gir en knallsterk EBITDA-margin på knapt 40 prosent. Svenske TeliaSonera, som eier NetCom og Chess, hadde en EBITDA-margin på drøyt 35 prosent i 2010.

Til sammenligning var Tele2s margin under 5 prosent på mobil, og Network Norway hadde inntil i fjor negativ margin. Men nå håper de på nye tider.

— Vi har begynt å ta i bruk vårt nye nett, noe som har gitt en fantastisk effekt. Allerede nå ser vi at det reduserer kostnadene våre dramatisk i forhold til når vi kjøper nettilgang fra Telenor og NetCom, sier konsernsjef Arild Hustad i Network Norway.

Hustad påpeker at det i alle år har vært vanskelig for andre enn de to store i mobilsektoren.

— Telenor og NetCom er ekstremt aggressive. Så vidt jeg vet er Norge det siste landet i Europa med kun to mobilnett, sier Hustad, som lover at det tredje nettet vil være godt nytt for kundene.

— Det er utfordrere som oss og Tele2 som presser prisene nedover og utvikler nye tjenester. Med det nye nettet blir vi supereffektive, sier han.

— Et vendepunkt

Dette er Tele2-sjef Haakon Dyrnes helt enig i. Han mener det nye nettet blir et vendepunkt for det norske mobilmarkedet.

— Konkurransen blir sterkere, prisene blir lavere og tjenestene blir bedre. Det er vi utfordrere som driver frem innovasjonen, mener han.

Tele2 har vært 15 år i Norge og har bare så vidt overskudd på mobil. Dyrnes mener det er vanskelig å tjene mer med dagens regime.

— Telenor og NetCom har fantastiske marginer. Alle vi andre på mobilmarkedet strever og mange går i minus. De har et duopol og altfor stor makt, sier han.

Tall fra Post- og teletilsynet fra første halvår 2010 viser at Telenor har 54 prosent av mobilmarkedet i Norge målt i omsetning, mens TeliaSonera har omtrent 25 prosent. Hustad mener av hvis man regner inn nettleien de to får inn fra konkurrentene, så har de tilsammen 85–90 prosent.

Gleder seg

Avdelingsdirektør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet gleder seg over at et tredje mobilnettet nå er under bygging.

— Dette har lenge vært et ønske fra telemyndighetenes side. Vi tror at et nytt nett vil føre til heftigere konkurranse i hele verdikjeden i mobilsektoren, og at dette vil komme mobilbrukere til gode.

Olsen påpeker at Telenor ikke har lov til å forskjellsbehandle egne datterselskaper som leier kapasitet i nettet og eksterne kunder.

— Dette er en viktig del av reguleringsregimet, fordi Telenor er så dominerende i mobilmarkedet. NetCom har ikke et slikt krav, men de er jo omfattet av konkurranselovene, sier Olsen, som mener grossistprisene Telenor og NetCom gir sine konkurrenter er kraftig redusert de siste årene.

Telenor og NetCom er uenige i at de tar seg for godt betalt å leie ut nettet til andre mobiloperatører.

- Må ha stor pengesekk

Bak de fire store er det en liten urskog av små mobiloperatører. Noen av disse er lokale selskaper med egne lokale nett. Ifølge tall fra Post- og teletilsynet har disse tilsammen bare 6–7 prosent av markedet, trolig har Ventelo rundt halvparten av dette. Ludo, hvor kjendisinvestor Idar Vollvik er storeier, er en av de som slåss om den siste biten av mobilkaken med 50.000 kunder.

Viseadministrerende direktør Ole Norstad i Ludo mener den største utfordringen for de små er at det norske mobilmarkedet er drevet av at kundene fokuserer på å kjøpe telefoner, og ikke abonnementer.

— Når folk kjøper ny mobil for 1 krone, så får de en bindingstid med spesielle vilkår. For å drive forretning på denne måten trengs en stor pengesekk. Dessverre er det mange kunder som ikke greier å sette opp totalregnestykket og se at det som oftest blir dyrere hos de store, sier Norstad.