Statistisk sentralbyrå la torsdag formiddag frem rapporten Økonomiske utsikter. Der forteller de hvordan de venter at norsk og internasjonal økonomi vil utvikle seg de neste årene.

SSB venter moderat vekst i Norge, hovedsakelig fordi veksten ellers i Europa er svært svak. Fordi veksten hos våre handelspartnere er så svak, vil eksportindustrien oppleve en svært beskjeden vekst, mener SSB.

Forbruket vil øke

Men for den jevne lønnsmottaker ser det mye bedre ut. SSB mener det vil bli en jevn lønnsvekst i Norge og med svært lav arbeidsledighet og fortsatt lave renter, fører det til at de fleste nordmenn får stadig bedre råd.

SSB venter at nordmenn vil spare en betydelig del av inntekten. Neste år mener de at vi vil spare ni prosent av inntekten vår, men vi vil likevel ha råd til å øke forbruket.

I perioden 2013-15 tror de forbruket vårt vil øke med 4,5 prosent årlig i gjennomsnitt.

I 2012 anslår de en økning i forbruket på 3,6 prosent. SSB mener nordmenn nå sparer mye av inntekten på grunn av de urolige tidene i utlandet og frykten for at dette vil påvirke norsk økonomi.

Men de venter at denne forsiktighetssparingen vil avta i årene som kommer, slik at vi vil spare mindre og bruke mer av lønnen vår.

Nordmenn sparer betraktelig mer nå enn for bare noen få år siden. I 2010 sparte vi 6,3 prosent, i år ligger det an til 9,3 og SSB forventer at vi sparer 9,4 prosent i 2013. Etter det venter de at vi sparer en mindre andel av inntekten vår.

Lave renter og ledighet

De venter lave lånerenter i hele 2013, noe som vil gi folk mer penger til overs som de kan bruke på konsum.

Først ved slutten av 2015 tror de at styringsrenten er oppe i 4,3 prosent, og at renten som vi betaler til banken vil ligge i overkant av 5 prosent.

De tror at renten til låntagerne vil ligge på 3,5 prosent i snitt gjennom 2013.

Svært få nordmenn er arbeidsledige og SSB spår fortsatt økning i sysselsettingen, det vil si at det skapes flere jobber.

Kronen vil fortsette å være sterk, noen som fører til at utenlandsk valuta, som euro og dollar er billig å kjøpe. Det gir billigere ferier og bedre råd for Ola og Kari når de er på utenlandsferie.

FS00022278.jpg
Kallestad, Gorm/SCANPIX