For å få lov til å drive som bingooperatør, må en del av omsetningen avsettes til «lotteriverdige formål», som for eksempel idrettslag og skolekorps.

Ifølge Lotteritilsynet har en bingooperatør i Oslo unnlatt å utbetale 9,5 millioner som ble spilt inn annet halvår 2011, og som skulle vært utbetalt i februar.

Tilsynet vil foreløpig ikke snakke om hverken underslag eller svindel.

Undersøker

— Vi har inndratt autorisasjonen og er i ferd med å undersøke saken, men kan ikke si om det har skjedd noe kriminelt her. Foreløpig snakker vi om penger som ikke er utbetalt, sier Tore Bell, seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

1. april i år inndro tilsynet bingooperatørens autorisasjon for ett år. Virksomheten fortsatte imidlertid i de samme lokalene, men under et annet navn.

- Det er mange personer og ulike selskaper involvert, vi snakker om en relativt tung materie, sier Bell.

— Hadde det vært mer effektivt om det var personer, ikke selskaper, som fikk – og ble fratatt autorisasjon?

— Jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell.

— Hva med å gi lokalene en form for karantene?

- Kanskje. Det har vært et ønske fra deler av bransjen, men da kreves regelendringer. For noen operatører som ikke har klart å drive lønnsomt har vi kortet ned fristen for å levere regnskap fra hvert halvår til hvert kvartal. Dette blir gjort for å få bedre kontroll, sier Bell.

Beklager situasjonen

Mannen bak bingoselskapene står oppført med 29 styrelederverv, og som daglig leder i ni selskaper. Aftenposten.no har ikke klart å komme i kontakt med ham. Mannens advokat, Per Arne Tandberg, som understreker at «vår klient har i alle år de har hatt virksomhet utbetalt til foreningene innen forfall», forklarer i en e-post de manglende utbetalingene slik:

«I 2011 ble det gjort store investeringer, herunder i nye lokaler samt fornyelse av maskinpark mv.»

Han skriver også at nye regler fra 1. januar i år har redusert omsetningen (i bingobransjen) betydelig.

«Dette har igjen ført til at vår klient ikke har hatt tilstrekkelig likviditet til å utbetale foreningene. Vår klient beklager denne situasjonen.»

Advokaten vil ikke kommentere at pengene som nå blir etterlyst, ikke har noe med 2012 å gjøre, men ble spilt inn i 2011. Han vil heller ikke gå inn på lovligheten i å investere midler, som skulle utbetales til frivillige organisasjoner, i egen virksomhet.

Det er ikke noe krav til bingooperatører om at midler som skal betales ut til «lotteriverdige formål» skal stå på sperret konto inntil de blir utbetalt hvert halvår.

Tandberg skriver at hans klient har kommet med et forslag om nedbetaling til foreningen over tid, men at dette er avvist av Lotteritilsynet.

- Det er feil. Om partene blir enige om at en del av totallbeløpet blir utbetalt, så må de gjerne det, men vi henlegger ikke saken før operatøren har betalt det loven pålegger ham å betale, sier Bell, som ikke er veldig imponert over forklaringene på at pengene ikke er blitt utbetalt i henhold til regelverket.

Flere brudd

Tilsynet har hatt en relativt omfattende brevveksling med City Bingo/Royal Bingo. Her skriver de blant annet:

«I bingolokalet var det oppstilt 26 sidespillterminaler, lokalet (har) tillatelse til oppstilling av 10 sidespillterminaler», og «Lotteritilsynet kan ikke se å ha mottatt regnskap for perioden».

- Dette er ikke en helt unik sak, men landet sett under ett er mitt inntrykk at bingobransjen er relativt ryddig, sier Bell