DNB tjener mer penger i alle sine forretningsområder, og har det siste året mer enn halvert tap på utlån.

— Vi er godt fornøyde med årets tredje kvartal. Vi har sterke resultater i alle forretningsområder. Vi opplever også en økning på over 80 prosent i andre driftsinntekter korrigert for basisswapper, mye takket være en positiv utvikling i finansmarkedene, sier konsernsjef Rune Bjerke i børsmeldingen.

Det siste året har bankens utlån økt med 6,9 prosent, mens innskuddene økte med 19,5 prosent, viser kvartalsrapporten.

Bankens samlede rentemargin, altså det gjennomsnittlige påslaget, økte fra 1,11 prosent til 1,18 prosent fra samme tid i fjor. På utlån var rentemarginen opp fra 1,55 til 2,01 prosent, mens den på kundenes innskudd falt fra 0,33 til -0,13 prosent.

Halverte tapene

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 521 millioner kroner, en reduksjon på 55,5 prosent fra tredje kvartal 2011, skriver selskapet.

— Den solide norske økonomien bidrar til lave nedskrivninger. Vi opplever en reduksjon innen de fleste segmenter. Unntaket er shipping, hvor vi som ventet har en økning i nedskrivningene på grunn av et krevende marked, sier Bjerke i meldingen.

Banken ble enda mer solid, og økte sin kjernekapitaldekning til 10 prosent.

DNB kuttet 166 årsverk i konsernet i løpet av de tre månedene, i tillegg til å selge det svenske datterselskapet SalusAnsvar AB og filialnettet i Polen.

— Det er forventet at rundt 390 ansatte vil bli overført som del av de to transaksjonene, skriver selskapet.