Duften er like frisk som under de blomstrende kirsebærtrærne hundre meter unna ved Små­lungeren. I motsetning til bossrom flest er her ingen sjenerende lukt. Tvert imot.

Gro Kristin Boge, adm. direktør i DNB Næringseiendom som eier og driver Galleriet på vegne av DNB Liv, viser stolt frem inngangen til kjøpesenterets avfallsrom som til forveksling ligner en nyoppusset stasjon på Londons undergrunn.

- Dette lyse og trivelige avfallsrommet er et ledd i en storstilt miljøsatsing, som leietakerne våre tjener på, sier hun.

Støtte fra Enova

Kjøpesenteret Galleriet på Torgallmenningen er en av mange store næringseiendommer Boge styrer.

- Energieffektivisering og bedre kildesortering er en del av vår miljøsatsing. Tiltakene vi har satt i verk her på Galleriet har ført til redusert avfallsmengde, og mindre energi— og vann­forbruk som hvert år sparer våre leietakere for ca. 1,5 millioner kroner i felleskostnader.

Trondheimsselskapet Entro er en aktiv støttespiller og gir råd om hvordan de skal drive energi­økonomisk. Fra det statlige Enova vil DNB Næringseiendom få til sammen 40 millioner kroner i støtte, på betingelse av at de investerer over 200 millioner og tenker energieffektivisering i alt de gjør.

Spart strøm til hel by

Boge skryter av Galleriets senterleder Hågen Solheim og driftsleder Gordon Uthaug, som med 30 prosent reduksjon i energiforbruket er blant de beste i klassen i DNB Næringseiendom.

- Så langt har de greid å redusere strømforbruket med 30 prosent.

Nå har Boge lagt listen enda høyere. Innen 2017 er målet at de skal ha fått energiforbruket på Galleriet ned i 55 prosent i forhold til før de satte i gang miljø­arbeidet.

- Totalt for DNB Næringseiendom har vi i perioden 2007-2012 spart strøm tilsvarende forbruket til to tusen eneboliger, altså en hel liten norsk by.

- På Galleriet har vi 70 butikker med over seks hundre ansatte. Tidligere luktet avfallsrommet og det var mye rot. Folk kastet fra seg bosset og skyndte seg opp igjen. Etter at vi laget det nye miljøkonseptet er det så trivelig at noen tar pausene sine her, sier senterleder Hågen Solheim.

Hver type avfall har fått sin fargekode, og de ansatte kan bare følge fargestripen langs gulvet for å finne frem til riktig konteiner. Bosset sorteres i 11 ulike kategorier eller fraksjoner.

- Vi er kommet opp i en sorteringsgrad på 60 prosent, mot tidligere 42 prosent. Vi har redusert miljøbelastningen kraftig og store deler som før var restavfall går nå til gjenvinning, sier Solheim.

Galleriet 1.jpg