• NORSK RISIKO: Investeringskonsulent Ernst Hagen i Gabler AS mener norske småsparere vil ha mer igjen for å flytte investeringene utenlands. - Oljeboomen dabber av, samtidig som kronekursen svekkes. Dermed kan det være et godt alternativ å investere utenlands, sier Ernst Hagen. FOTO: Ørjan Deisz

- Flytt sparepengene utenlands