Bergen Group tapte penger

...men fremtiden ser lysere ut.