Saken kommer opp i Høyesterett til høsten. Davil det ha gått om lag tolv år siden Røeggen slo til på et tilbud fra daværendeDnB NOR om å kjøpe to ulike sammensatte spareprodukter. Han tok i 2000 opp etfastrentelån over seks år med over 8 prosent rente for å kjøpe produktene.Røeggen investerte 500.000 kroner og tapte 230.000 kroner på det som skullevære garantert sparing.

– Vi er selvfølgelig fornøyd med avgjørelseni ankeutvalget. Vi mener at vi har en god sak, og en avgjørelse i Høyesterettkan sette standarden for hva kundene kan forvente fra banken sin, sier direktørRandi Flesland i Forbrukerrådet.

Langvarig kamp

Røeggenklaget til Bankklagenemnda (nå Finansklagenemnda) etter at han i løpet av seksår hadde tapt 230.000 kroner. Nemnda bestemte at DnB NOR måtte erstattepengene. Banken avviste det. Røeggen gikk da til rettssak med støtte fraForbrukerrådet. Oslo tingrett ga ham medhold og dømte banken til å betale ham230.000 kroner pluss renter. Banken anket til Borgarting lagmannsrett. Der fikkbanken medhold og Røeggen tapte. Røeggen valgte deretter å bringe saken videretil Høyesterett, som tirsdag besluttet at saken skal behandles til høsten.

– Nå kan Høyesterett foreta en reellvurdering av risikoen og kostnadene i dette produktet. Det vil kunne kommeRøeggen og tusenvis av andre forbrukere til gode, sier Flesland.

Saker på vent

Forbrukerrådetmener saken har prinsipiell betydning og at den kan få betydning for minst2.000 andre lignende saker. Over 150.000 norske bankkunder har kjøpt dennetypen spareprodukter. Tapene er til sammen beregnet til 14 milliarder kroner.Mange erstatnings— og klagesaker er stilt i bero i påvente av den endeligeavgjørelsen i Røeggen-saken.

Høyesterett opplyste i forbindelse med Røeggen-avgjørelsentirsdag at en annen sak skal behandles i sammenheng med denne. Saken dreier segom en rekke foreninger, privatpersoner og aksjeselskaper – til sammen 21aktører – som har gått til sak mot Fokus Bank etter at de investerte ispareprodukter som ikke ga forventet avkastning.

Røeggen fornøyd

Røeggenser fram til at saken blir behandlet i Høyesterett.

– Det høres veldig bra ut. Det er viktig å fåbelyst en sak som ikke bare berører meg, men svært mange, sier han til DN.no.

Advokat John Christian Elden, somrepresenterer Røeggen, mener saken gir håp for småsparere landet rundt.

– Nå må Høyesterett avgjøre hva en bankkundekan forvente fra sin privatbank, sier Elden til DN.

Også DNB ser fram til at banken får en sisterunde i rettssystemet.

– Vi var forberedt på at dette kunne gå toveier, men har full respekt for at Høyesterett tillot anken fremmet, slik atdet blir nok en «second opinion» på strukturerte produkter. Denne saken harvart i flere år. Derfor ser vi selvfølgelig fram mot å bli ferdig med dette.Både for vår og Røeggens del, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide