• OLJEBOOM: Rekordhøye oljeinvesteringer gir store ringvirkninger på Vestlandet, siden mange bedrifter her hører til petroleumsnæringen eller leverer varer og tjenester til sektoren, sier Hallgeir Isdahl, direktør i Sparebanken Vest Markets

Flere optimister i tjenestesektoren

Bedriftsledere flest på Vestlandet ser lysere på livet. Blant annet øker optimismen blant dem som driver overnatting og servering.