Saken går i dag for Fosen tingrett. Salmar fikk opprinnelig et forelegg på fire millioner kroner, etter at 175 000 laks klarte å rømme fra et av selskapets anlegg utenfor Hitra i februar i fjor, skriver adressa.no.

Rømmingen er den største i Trøndelag noen gang, boten på fire millioner likeså. Salmar har imidlertid nektet å vedta denne.

Jobbet 34 timer

I foreleggsgrunnlaget går det frem at arbeiderne ved anlegget hvor fisken rømte, hadde jobbet veldig lenge i strekk, da uhellet skjedde under avlusing av fisken.

— Avlusingsprosessen ble gjennomført i høyt tempo, dels av personer som på torsdag kveld - med unntak av fire timers hvile - hadde hatt en arbeidsdag på 34 timer, og uten at nota i merd 3 - før 176 000 laks ble tilbakeført - var kontrollert verken ved bruk av dykkere eller ROV/kamera og/eller ved visuell kontroll ved «runde på ring», står det i foreleggsgrunnlaget.

Den direkte årsaken til ulykken var at «et innfestingstau mellom not og bunnring ble ved en feil tredd over i stedet for under et stag. Da bunnringen og nota ble senket ned, i en etappe, ble derfor nota hengende igjen oppunder flytekraven på merden hvor innfestingstauet var tredd feil,» ifølge forelegget.

Da fisken ble tømt tilbake i nota, var det derfor en gapende flenge hvor den kunne rømme.

Nektet å godta boten

På tross av at påtalemyndighetene mener at Salmar kan bebreides for rømmingen, har selskapet valgt å nekte å vedta boten.

— Vår vurdering av foretaksstraffen er at denne er streng, og ikke tar tilstrekkelig hensyn til det faktum at det foreligger brudd på interne prosedyrer. Salmars interne prosedyrer viser samtidig at selskapet har tilfredsstilt lovpålagte krav i forhold til akvakulturloven, uttalte konsernsjef Yngve Myhre i en pressemelding tidligere rundt juletider.

Selskapet mener det er bruddet på de interne rutinene som er kjernen i saken, og at dette taler mot å ilegge selskapet en straff på dette nivået, skriver adressa.no.

I tillegg til Salmars bot, fikk også driftslederen på anlegget en personlig bot på 30 000 kroner. Driftslederen jobber ikke lenger for Salmar.