Miljøorganisasjonen Zero mener at den økte elektrisitetsproduksjonen som er ventet i Norge, kan brukes til å erstatte fossil energi.

— Det gis inntrykk av at det skal bygges ut for mye. Men i 20 år har klimatiltak blitt stoppet fordi det ikke har vært nok kraft, forteller Marius Holm, nestleder i Zero.

Han mener at vannkraftproduksjonen må brukes til å fase ut fossil energibruk.

Stort forbruk av ikke-fornybar energi

— Med vår vannkraftbase er det lett å glemme at vi bruker omtrent like mye fossil energi som fornybar energi, forteller Holm.

Det er i transportbransjen og fiske— og jordbruksbransjen som i størst grad bruker oljeprodukter som energikilde, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I industrien brukes i tillegg kull og koks som energikilder.

- Bruk det fornuftig

— Fremtiden er elektrisk. Den økte elektrisitetsproduksjnen må vi bruke for å fjerne pipene. Det kan gjøres med en fornuftig miks av elektrisitet fra vind, vann og oppgradering av vannkraftanlegg, mener Holm.

Han tror ikke økt produksjon vil gi økt energiforbruk.

— Det ville være meningsløst å bruke dette på å dusje lenger. Vi kan eksportere ren energi, eller bruke det til å produsere og eksportere aluminium, som er ekstremt energikrevende, forteller Holm.

Kraft-rekord i april

Produksjonen av kraft var på hele 12081 GWh i april 2012. Det er 43 prosent høyere enn i april i fjor, og det høyeste nivået som er registrert for denne måneden siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nettoeksporten var også på et rekordhøyt nivå.

Den rekordhøye produksjonen skyldes høy etterspørsel etter kraft og mye vann i norske vannmagasiner. Utbygging av kraftverk og opprustning av eldre kraftverk bidrar også over tid til et høyere nivå.