Det drysser millionlønninger over lederne for Norges største statseide selskaper.

Les også:

Øverst på listen over lederlønninger står Telenors administrerende direktør, Jon Fredrik Baksaas, med en inntekt på 19,3 millioner kroner i fjor. Til sammenligning hadde Jens Stoltenberg 2 millioner kroner i inntekt.

Mens Stoltenberg ikke har noen formue, har Baksaas har 29 millioner på bok.

Staten eier 53,97 prosent av aksjene i Telenor.

Telenorsjefen pustes knapt i nakken av nestemann på listen, som er Helge Lund i Statoil, som fikk en lønnsslipp på 11 millioner i fjor. Staten eier 67 prosent av selskapets aksjer. På tredjeplass er Yara-sjefen Ole Jørgen Haslestad som dro inn 8,1 millioner kroner. Her er Statens eierandel 36,2 prosent.

Høy lederlønn i statseide selskaper

Lønnsnivået til ledere i statlige selskaper kan synes som en sterk kontrast til regjeringens retningslinjer, som slår fast at selskapenes lederlønnivåer skal være «konkurransedyktige, men ikke lønnsledende innenfor sine bransjer». I vinter fikk styrelederne i selskapene kjeft av Stortinget for det høye lønnsnivået.

— Synes du det er riktig at konsernlederen tjener fire ganger mer enn Norges statsminister, i et samfunnsperrspektiv? spurte stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap) styreleder i Norsk Hydro Terje Vaberg.

— Jeg har ingen synspunkter på det, svarte Varberg kontant.

Både Statoil og Norsk Hydro forsvarte sine lederlønninger med at de er nødvendig høye for å rekruttere den ønskede kompetansen inn i konsernet.

Oljepenger til sjefen

Sjefen i Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet, Ynge Slyngstad, tjente 3,9 millioner kroner i fjor. Lønnen hans gjenspeiler til en viss grad Oljefondets avkastning. 2009 var et magert år for Oljefondet, mens 2010 et langt bedre år. Derfor kan Slyngstad vente seg enda høyere lønn i år.

Navn Inntekt Formue Skatt Selskap
Baksaas, Jon Fredrik 19,3 mill. 29 mill. 9,2 mill. Telenor
Lund, Helge 11 mill. 5,1 mill. 5,2 mill. Statoil
Haslestad, Jørgen Ole 8,1 mill. 13,6 mill. 3,9 mill. Yara
Mejdell, Dag 6,3 mill. 44,1 mill. 2,9 mill. Posten
Brandtzæg, Svein Richard 5,8 mill. 0 2,7 mill. Hydro
Bjerke, Rune 5,4 mill. 0 2,6 mill. DnB Nor
Høegh-Krohn, Joachim 5,3 mill. 3,1 mill. 2,5 mill. Argentum
Slyngstad, Yngve 3,9 mill. 1,4 mill. 1,8 mill. Oljefondet
Kyrre Olaf Johansen 3,5 mill. 0 1,6 mill. Entra Eiendom
Aamodt, Marianne Mithassel 1,9 mill. 2,4 mill. 0,8 mill. Aker Solutions
Enger, Einar S. 1,4 mill. 0 0,9 mill. NSB (tidl. sjef)