• I BOKS: Stor boks med makrell i tomat fra Stabburet har nøkkelhull. De små har det ikke. Helseministeren vil vite hvorfor. FOTO: JON HAUGE

Matkjedene må stå skolerett

Matkjedene er kalt inn på teppet hos helseminister Anne-Grete Støm-Erichsen.