• BILLIGSALG: Oppdrettarane har ikkje fått mindre for laksen sidan hausten 2004. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Lågaste laksepris på sju år

Lakseprisen fell under 20 kroner pr kilo, det lågaste nivået på sju år.