• TEST: Norsk sjømålmissil (NSM) har en rekkevidde på mer enn 200 kilometer, og kan bli en stor eksportvare for norsk forsvarsindustri. Her fra prøveskyting av missilet. FOTO: FORSVARET

Her er Norges mest moderne våpen

Hele Østlandet inkludert Oslofjorden kan forsvares fra ett strategisk plassert marinefartøy.