— Vi har lenge kjent på at det å drive eiendomsmeglervirksomhet uten en bank i ryggen er vanskelig. Svært mange av våre kunder spør også om vi ikke kan hjelpe dem med finansieringen. Da måtte vi hatt vår egen bank. Dermed er det en god løsning for våre kunder at Eiendomsmegler 1 nå overtar, sier BOB-sjefen Terje W. Gilje.

BOB som marked

De åtte ansatte i BOBs meglerselskap fikk i formiddag vite at deres nye arbeidsgiver kommer fra Stavanger. De skal fortsatt ha kontorer i BOB og ha BOB-medlemmer som sitt hovedmarked.

— For vår del handler dette i stor grad om å bygge videre på den virksomheten vi har i Bergen. Men kjøpet blir vi blant de fire største aktørene når det gjelder formidlede boliger, sier administrerende direktør Knut Sirevåg i Eiendomsmegler1SR-eiendom.

BOBs meglervirksomhet har solgt om lag 300 boliger årlig. Sammen med SR-Banks tre andre kontorer vil tallet nå passere tusen pr. år.

Størrelsen teller

— BOB har også en oppegående prosjektavdeling for nybygg, noe vi ikke har her i Bergen fra før. Det er også et viktig bidrag for vår del, sier Sirevåg.

— Hva betyr størrelsen for en eiendomsmegler?

— Det har mye med synlighet å gjøre. Våre oppdrag kommer gjerne gjennom kjennskap fra andre kunder. Da betyr det mye at vi treffer flest mulig. Det vil føre til at oppdragsmengden øker.