Tunnel fra Vaksdal til Voss?

Vegvesenet med flere spenstige forslag til ny E16, mellom Bergen og Voss.