Motstanden mot en bankunion er stor i og utenfor eurosonen i EU. Hele prosessen kan bli forsinket hvis EU-traktater må endres.

— Sverige kommer ikke til å ta stilling til en bankunion før tidligst til våren, sier landets finansminister Anders Borg.

Dermed er det heller ikke aktuelt for landet å bli medlem i bankunionen på kort sikt, sa han etter EUs finansministermøte tidligere denne uken.

Traktatendringer

Finansministrene klarte ikke å bli enige om fremdriften for å etablere en bankunion. Dermed står hele tidsplanen om å innføre et felles europeisk finanstilsyn i løpet av 2013 i fare.

Problemene med å finne en løsning er betydelige. Anders Borg,Sveriges finansminister

Hvis en bankunion krever endringer i EU-traktater kan det ta flere år før de formelle beslutninger er tatt.

— Avstanden mellom EUs finansministre er forholdsvis stor. Problemene med å finne en løsning er betydelige, sier den svenske finansministeren.

Nytt finanstilsyn

Striden står om hvor stor makt og innflytelse et finanstilsyn underlagt eurolandenes sentralbank ESB (Den europeiske sentralbanken) i Frankfurt skal få.

— Den løsning som nå ligger på bordet innebærer i praksis at ikke-euroland får en svakere stilling enn eurolandene når det gjelder innflytelse, sa Borg etter finansministermøtet tirsdag, ifølge det svenske nyhetsbyrået Direkt.

Regjeringen i Stockholm frykter at dette betyr dårligere konkurransevilkår for svenske banker i nabostatene Finland og Estland som begge er euroland.

Tysk motstand

Sverige får støtte fra Tyskland og Polen i sin motstand mot å gi ESB for vide fullmakter i å føre tilsyn med og regulere bankene i de enkelte EU-land.

Det kommer til å bli svært vanskelig å få dette godkjent i det tyske parlamentet.

Wolfgang Schäuble, Tysklands finansminister

Tyskland er det største og mektigste eurolandet, mens Polen og Sverige står utenfor valutaunionen.

Den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble avviser å la ESB få ansvaret for å føre tilsyn med alle de 6000 bankene i eurosonen.

— Det kommer til å bli svært vanskelig å få dette godkjent i det tyske parlamentet dersom man overfører tilsynet med alle tyske banker, fortalte Schäuble til sine EU-kolleger, ifølge avisen Financial Times.

Tyskland vil begrense tilsynsoppgavene til store banker med virksomheter i flere euroland.

Vanskelig i et valgår

Den tyske motstanden mot EUs bankunion har blant annet sammenheng med at mange tyske delstater har store eierinteresser og politisk innflytelse i regionale banker, de såkalte landesbanker.

I en tid da euroskepsisen vokser i Tyskland, kan det derfor være politisk vanskelig for Angela Merkels regjering å overføre enda mer makt til et overnasjonalt organ som ESB.

2013 er valgår i Tyskland.

Finansministrene i EU møtes igjen i neste uke før EU-toppmøtet 13. og 14. desember etter planen skal foreta de formelle vedtak om å opprette bankunionen.

roar.ostgardsgjelten@aftenposten.no