Eksporten hittil i 2012 er ikke bare på nivå med 2010, men i volum enda høyere, viser tallene fra Norges sjømatråd i Tromsø som NTB har fått tilgang til.

Fra januar til august er det hittil i år eksportert laks til Kina til en verdi av 232,6 millioner kroner, mot 251,9 millioner for samme periode i 2010, altså nesten samme beløp.

Mengden laks til Kina for samme periode var 7218 tonn i år, mot 6034 tonn i 2010.

I 2011, året etter fredspristildelingen, gikk norsk lakseeksport til Kina kraftig tilbake. Mengden laks for perioden januar til august var 2540 tonn, mens verdien var på 98,2 millioner.

Den kraftige nedgangen i eksporten til Kina i 2011 ble klart satt i sammenheng med prisen til dissidenten Liu Xiaobo.