Slipper gigantkrav

Høyesterett frafalt nettopp rederienes skattegjeld på 21 milliarder kroner. Begrunnelsen er at statens innkreving er grunnlovsstridig.